RECUPERACIÓ DE LES ASSIGNATURES PENDENTS – ESO (actualització definitiva a finals d’octubre)
CURS 2019 – 2020
Departament de llengües
Català

Castellà

Examen al febrer. Si no aproven, setembre.
 Alemany Alumnes que no continuen amb l’assignatura: examen al febrer.Si no aproven, setembre.
Alumnes que continuen amb l’assignatura: si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
 Anglès  Si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant o l’examen final de l’assignatura al juny, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
Departament de Ciències
 Matemàtiques

Física i Química (2 ESO)

Tecnologies (2 ESO)

Si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant o l’examen final de l’assignatura al juny, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
Biologia i Geologia (1 i 3 ESO)

Física i Química (2 ESO)

Física i Química (3 ESO)

Tecnologies (3 ESO)

Examen al febrer. Si no aproven, setembre
   
Departament de Socials
 Examen al febrer. Si no aproven, setembre
Departament d’Educació Plàstica
 Examen al febrer. Si no aproven, setembre
Departament d’Educació Física
Aprovar el primer trimestre amb una qualificació igual o superior a 6. Si no,  presentar els treballs acordats amb la professora en juny. Si no s’entreguen per juny, s’han d’entregar per setembre.

 

Horaris de recuperació 2019 – 2020

En el cas que hi hagi examen de febrer de l’assignatura, es podran informar de la data exacta i la hora posant-se en contacte amb el tutor o el professor de l’assignatura o en el següent enllaç:

PDFHORARI PENDENTS curs 2019/20