Horaris de recuperació 2023 – 2024

En el cas que hi hagi examen de febrer de l’assignatura, es podran informar dels ccontinguts, la data exacta i l’hora posant-se en contacte amb el tutor o professor de l’assignatura o revisant la següent informació:

ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ DE PENDENTS