RECUPERACIÓ DE LES ASSIGNATURES PENDENTS – ESO
CURS 2015 – 2016
Departament de llengües
Català

Castellà

Examen al febrer. Si no aproven, setembre.
 Alemany  Alumnes que no continuen amb l’assignatura: examen al febrer.Si no aproven, setembre.
Alumnes que continuen amb l’assignatura: si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
 Anglès  Si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant o l’examen final de l’assignatura al juny, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
Departament de Ciències
 Matemàtiques Si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant o l’examen final de l’assignatura al juny, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
Biologia i Geologia (1 i 3 ESO)

Cienciès Naturals (2 ESO)

Física i Química (3 ESO)

Examen al febrer. Si no aproven, setembre
 Tecnologies (2 i 3 ESO) Alumnes que no continuen amb l’assignatura (estan cursant 4t ESO): treball per entregar al 2n trimestre. Si no aproven, setembre.
Alumnes que continuen amb l’assignatura (estan cursant 3r ESO): si aproven el curs actual aproven l’assignatura pendent. Si no l’aproven, setembre.
Departament de Socials
 Examen al febrer.Si no aproven, setembre
Departament d’Educació Plàstica
 Examen al febrer.Si no aproven, setembre
Departament d’Educació Física
Aprovar el primer trimestre amb una qualificació igual o superior a 6. Si no,  presentar els treballs acordats amb la professora en juny. Si no s’entreguen per juny, s’han d’entregar per setembre.

 

Horaris de recuperació

En el cas que hi hagi examen de febrer de l’assignatura, es podran informar de la data exacta i la hora posant-se en contacte amb el tutor o el professor de l’assignatura o en el següent enllaç:

HORARI PENDENTS