Horaris de recuperació 2021 – 2022

En el cas que hi hagi examen de febrer de l’assignatura, es podran informar de la data exacta i la hora posant-se en contacte amb el tutor o el professor de l’assignatura o en el següent enllaç:

HORARI PENDENTS curs 2021/22

INFORMACIÓ PERTINENT ALS CRITERIS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT CURS 2021-2022

A continuació es mostra el llistat de criteris d’avaluació de les diferents assignatures i departaments de l’escola. Cada vincle permet accedir a un document en format PDF.

     Criteris d’avaluació del Departament de Llengües

     – Criteris d’avaluació del Departament de Ciències Socials

     – Criteris d’avaluació de Dibuix Tècnic

     – Criteris d’avaluació de Dibuix Artístic

     – Criteris d’avaluació del Departament de Ciències

     – Criteris d’avaluació del Departament de Religió

     – Criteris d’avaluació d’Anglès

INFORMACIÓ PERTINENT A LES RECUPERACIONS D’ASSIGNATURES PENDENTS DE BATXILLERAT CURS 2021-2022

     – Criteris de pendents del Departament de Llengües

     – Criteris de pendents del Departament de Ciències Socials

     – Criteris de pendents de Dibuix

     – Criteris de pendents del Departament de Ciències

     – Criteris de pendents del Departament de Religió

     – Criteris de pendents d’Anglès