Procés d’admissió curs 2023 – 2024

EXPLICACIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Per a realitzar adequadament el procés d’admissió d’alumnes per al curs vinent 2023 – 2024 pot seguir les instruccions facilitades en els dos següents documents en PDF:

Admissió per a alumnes d’infantil, primària i ESO => DOCUMENT PDF
Admissió per a alumnes de batxillerat => DOCUMENT PDF

 

Llistat definitiu d’admissió Batxillerat => DOCUMENT PDF

Llista de puntuació provisional admissió Batxillerat => DOCUMENT PDF

 

Llistat definitiu d’admissió Infantil, Primàra i ESO => DOCUMENT PDF

Llistat definitiu d’admissió Infantil, Pimrària i ESO segones opcions => DOCUMENT PDF

Llista de puntuació provisional admissió Infantil, Primària i ESO => DOCUMENT PDF

Llista de places vacants admissió Infantil, Primària i ESO => DOCUMENT PDF

IMPORTANT!=> Segons la Conselleria d’Educació:

“Aquest llistat és només orientatiu, i l’adjudicació d’aquestes vacants dependrà de la tipologia de la
plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions
(d’alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).”

Procés d’adscripció curs 2023 – 2024 (SOL BATXILLERAT)

Pot consultar la informació d’adscripció de batxillerat per al curs 2023 – 2024 en el següent document PDF:

DOCUMENT ADSCRIPCIÓ PDF

Per a més informació podeu consultar la WEB D’ESCOLARITZACIÓ

La llista de vacants es pot concultar al següent enllaç => ENLLAÇ A LA LLISTA

La llista de sol·licituds d’adscripció definitiva es pot consultar al següent enllaç => ENLLAÇ A LA LLISTA

La llista de sol·licituds d’adscripció provisional es pot consultar al següent enllaç => ENLLAÇ A LA LLISTA