Serveis del centre

Adjuntam el llistat de servéis del centre juntament amb el seu preu corresponent al següent document en format PDF

LLISTAT DE SERVEIS