EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

         HORARIS

Setembre i juny Resta del curs
De dilluns a dijous
Divendres
Matí
9:00 – 14:00
9:00 – 12:00
9:00 – 14:00
Horabaixa
de 14:00 a 17:00
14:00 – 16:00
Extraescolars de 16:00 – 17:00

Menjador
de 14:00 a 17:00