El Col.legi Santa Maria és una escola del Bisbat de Mallorca i té els següents nivells educatius: Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO i Batxillerat.

La nostra missió es fonamenta en la voluntat del Bisbat de Mallorca d’oferir un servei educatiu que, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, sigui capaç de satisfer les demandes i expectatives de la nostra societat, cada cop més oberta, plural i canviant.

Amb aquest compromís amb l’educació, tots els membres d’aquesta comunitat educativa pretenem dur endavant el següent decàleg:

POLÍTICA DE QUALITAT DEL COL·LEGI SANTA MARIA
El Col·legi Santa Maria evoluciona per garantir l’educació del futur dels nostres alumnes. Els pilars bàsics a l’entorn dels quals s’estructura la nostra tasca educativa són:
 • Educar en l’esforç i l’autoexigència
 • Educar per conèixer el nostre territori i les nostres tradicions
 • Educar en valors cristians
 • Educar en la qualitat
 • Educar en col·laboració familia-escola
 • Educar en la solidaritat, el diàleg i el respecte
 • Educar per preservar el medi ambient
 • Educar per aconseguir la competència en llengües estrangeres
 • Educar en l’esport
 • Educar en les noves tecnologies
 • Educar per ajudar a créixer en la formació integral i universal

Els valors que ens permeten assolir aquests reptes són:

*    El clima de diàleg, respecte cap els altres, les instal·lacions, l’entorn, el medi ambient, …

*    La responsabilitat, el treball en equip i la il·lusió amb els que fem la nostra tasca educativa

*    Una política educativa basada en el tracte personal, la confiança, la igualtat d’oportunitats i la cultura de l’esforç i de l’agraïment, amb els valors cristians com a pilars de les relacions humanes

*    L’esperit de millora contínua i de superació, que ens converteix en un centre dinàmic i amb capacitat d’innovació

La Direcció del centre es compromet a la difusió, implantació i revisió d’aquesta Política per tal de garantir la millora contínua i l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat, complint amb els requisits legals que siguin d’aplicació a les activitats del col·legi.

 

AECOM

AECOM és l’Associació d’Ajuda a l’Acció Educativa i Cultural del Bisbat de Mallorca. És una aportació econòmica dels alumnes del centre de la qual es beneficia tota la Comunitat Educativa.

Pretén millorar la qualitat de la formació acadèmica, humana i religiosa dels nostres alumnes, així com les infraestructures i manteniment del nostre Centre. Això comporta mantenir-lo en unes condicions òptimes per la formació dels seus fills.

Els  grans  camps  d’acció  on  fonamentalment s’aplica són: ajuda a inversions pedagògiques  costoses, millores  en  infraestructura, incorporació a les aules de les noves tecnologies, cursos de perfeccionament del professorat i oferta d’activitats extraescolars.  Tot això amb evident  repercussió directa i indirecta en la qualitat educativa que desitjam  per als nostres  alumnes  i  que sens dubte  desitgen  també vostès  per  als  seus  fills.

Algunes actuacions finançades amb les aportacions d’AECOM són:

 • Millora de la qualitat pedagògica mitjançant cursos del professorat.
 • Formació amb llengua anglesa.
 • Monitora auxiliar a Educació Infantil
 • Reconeixement a l’alumnat que finalitza PRIMARIA, ESO i BAT
 • Implantació de noves tecnologies
 • Reformes a les infraestructures del centre.
 • Renovació de taules i cadires a les aules de 1r i 2n de Primària.
 • Renovació de prestatgeries i calaixos a totes les aules d’Infantil.
 • Canvi de les finestres i persianes de l’edifici de les aules de Primària, ESO i Batxillerat