EDUCACIÓ INFANTIL

BENVINGUTS A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL

TASQUES DE L’HORTET ESCOLAR

  • Fer herba
  • Cavar i arrabassar les arrels
  • Anivellar la terra
  • Sembrar les llavors dels cereals (blat, civada i ordi)
  • Regar
  • Sembrar ciurons

HORTET ESCOLAR

  • Collita de les patates

SANT ANTONI

  • Ball de Ses Ninetes – Jo i un Pastor
  • Gloses
  • Ball de dimonis i Sant Antoni

PSICOMOTRICITAT

Dins del gimnàs, a l’aula o al pati exterior. 
Es practica la coordinació, equilibri, expressió corporal, jocs cooperatius, joc simbòlic…

TEATRE

Dins del gimnàs tenim un espai on venen artistes professionals. També venen actors i actrius de l’etapa d’educació primària.

LECTOESCRIPTURA

Material propi, elaborat pels Col·legis Diocesans, per a treballar la lectura i l’escriptura creat a partir d’una metodologia constructivista i significativa, on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. El professorat actua com a guia encoratjador d’aquest aprenentatge i s’encarrega de fomentar l’estabilitat emocional dels alumnes.  Amb la teoria de les intel·ligències múltiples, amb activitats lúdiques, vivencials i experimentals,  fomenten el treball cooperatiu, el pensament crític dels alumnes i adaptables a tot tipus d’espai.