EDUCACIÓ INFANTIL

BENVINGUTS A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL

TASQUES DE L’HORTET ESCOLAR

  • Fer herba
  • Cavar i arrabassar les arrels
  • Anivellar la terra
  • Sembrar les llavors dels cereals (blat, civada i ordi)
  • Regar
  • Sembrar ciurons

HORTET ESCOLAR

  • Collita de les patates

SANT ANTONI

  • Ball de Ses Ninetes – Jo i un Pastor
  • Gloses
  • Ball de dimonis i Sant Antoni

PSICOMOTRICITAT

Dins del gimnàs, a l’aula o al pati exterior. 
Es practica la coordinació, equilibri, expressió corporal, jocs cooperatius, joc simbòlic…