Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO Pendent d’actualització. Pendent d’actualització. Pendent d’actualització. Pendent d’actualització.

 

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Horaris ESO, setembre 2021

Horaris dels exàmens extraordinaris (PDF, tots els cursos)

Entrega de notes dels exàmens extraordinaris setembre 2021

Les notes dels exàmens extraordinaris de setembre 2021 s’entreguen el dilluns 6 de setembre a les 9:00 h al col·legi.