Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO Fins 5 d’octubre

Entrega informes: 19 d’octubre

Fins 30 de novembre

Entrega de notes: 20 de desembre

Fins 27 de febrer

Entrega de notes: 15 març

Fins 31 de maig

Entrega de notes: juny

 

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Horaris ESO, setembre 2020

  PDF Horaris dels exàmens extraordinaris (PDF, tots els cursos)