Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO Fins 9 d’octubre

Entrega informes: 16 d’octubre

Fins 27 de novembre

Entrega de notes: 21 de desembre

Fins 25 de febrer

Entrega de notes: 12 març

Fins 28 de maig

Entrega de notes: juny

 

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Horaris ESO, setembre 2020

  PDF Horaris dels exàmens extraordinaris (PDF, tots els cursos)

Entrega de notes dels exàmens extraordinaris setembre 2020

Les notes dels exàmens extraordinaris de setembre 2020 s’entreguen el divendres 4 de setembre a les 11:30 h al col·legi.