Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Duració

Fins el 14 d’octubre

Entrega d’informe

Dia 21 d’octubre

Duració

Fins el 25 de novembre

Entrega de notas

Dia 2 de desembre

Duració

Fins el 24 de febrer

Entrega de notas

Dia 10 de març

Duració

Fins el 26 de maig

Exàmens finals

Del 12 al 16 de juny

Entrega de notas

Juny

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.