Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Duració

Fins el 8 d’octubre

Entrega d’informe

Dia 15 d’octubre

Duració

Fins el 26 de novembre

Entrega de notas

Dia 3 de desembre

Duració

Fins el 25 de febrer

Entrega de notas

Dia 11 de març

Duració

Fins el 27 de maig

Exàmens finals

Del 13 al 17 de juny

Entrega de notas

Dia 27 de juny

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Horaris ESO, setembre 2021

Horaris dels exàmens extraordinaris (PDF, tots els cursos)

Entrega de notes dels exàmens extraordinaris setembre 2021

Les notes dels exàmens extraordinaris de setembre 2021 s’entreguen el dilluns 6 de setembre a les 9:00 h al col·legi.