HORARIS

  • Dilluns, dimarts i dijous: de 8.05h a 15:00h exeptuant 1r BAT que el dilluns comença a les 9.00h
  • Dimecres: de 8.05h a 13h.
  • Divendres: de 8.05h a 13.50h.