CURS 2018 – 2019
EQUIP DIRECTIU
Titular Bartomeu Martínez
Director Educació Infantil i Primària Guillem Aloy
Director ESO i Batxillerat Raúl Martín
Coordinadora Educació Infantil i Primària Isabel Seguí
Cap d’Estudis ESO i Batxillerat Catalina Bover
Cap d’Orientació Joana Mir
Cap d’Administració Alba Gayà
PROFESSORS INFANTIL I PRIMÀRIA
Tutors Educació Infantil Margarita Vizcaino
Margarita Mayans
Joana Rosselló
Tutors Educació Primària Jaume Sampol
Joana Mª Signo
Sonia Calvo
Isabel Seguí
Gàlia Pascual
Ivonne Susilla
Mestres Guillem Aloy
Immaculada Frau
Llorenç Comas
Margarita Font
Auxiliar Infantil Bárbara Flaquer
PROFESSORS ESO I BATXILLERAT
Tutors ESO Cecilia Sales
Cristina Fernández
Pep Toni Payeras
Margarida Obrador
Tutors Batxillerat Núria Barrera / Esther Cruz
Rosalia Lozano
Lluís Mateu
Luciana Ballesteros
Professors Julio Barcudi
Montse Giner
Sebastià Duran
Mª Magdalena Mesquida
Raúl Martín
Matilde Fernández
Catalina Bover
José Larrea
Amanda Martín
Joana Mª Mir
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Joana Mª Mir
Immaculada Frau
DEPARTAMENT DE PASTORAL
Julio Barcudi
Guillem Aloy
Raul Martín
Margarita Vizcaino
ADMINISTRACIÓ
Cati Gual
Bàrbara Flaquer