CURS 2020 – 2021
EQUIP DIRECTIU
Titular Bartomeu Adrover
Director Educació Infantil i Primària Guillem Aloy
Director ESO i Batxillerat Raúl Martín
Coordinadora Educació Infantil i Primària Llorenç Comas
Cap d’Estudis ESO i Batxillerat Catalina Bover
Cap d’Orientació Joana Mir
Cap d’Administració Alba Gayà
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA
Tutores Educació Infantil Margarita Vizcaino
Margarita Mayans
Joana Rosselló
Laura Planas
Tutors Educació Primària Jaume Sampol
Llorenç Comas
Sonia Calvo
Isabel Seguí
Gàlia Pascual
Ivonne Susilla
Mestres Educació Primària Guillem Aloy
Immaculada Frau
Joana Mª Signo
Caterina Bonnin
Nuria Capó
Auxiliar Infantil Bárbara Flaquer
PROFESSORS ESO I BATXILLERAT
Tutors ESO Cecilia Sales
Cristina Fernández
Juan José Monserrat Picó
Margarida Obrador
Tutors Batxillerat Esther Cruz
Rosalia Lozano
Lluís Mateu
Luciana Ballesteros
Professors Julio Barcudi
Montse Giner
Nelly Ferreira
Raúl Martín
Matilde Fernández
Catalina Bover
José Larrea
Amanda Martín
Joana Mª Mir
Carolina Pérez
Adrià García 
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Joana Mª Mir
Immaculada Frau
 
DEPARTAMENT DE PASTORAL
Julio Barcudi
Guillem Aloy
Raúl Martín
Margarita Vizcaino, Juana Mari Signo, Caterina Bonnin
 
ADMINISTRACIÓ
Cap d’Administració: Alba Gayà
Xisca Lliteras