CURS 2016 – 2017
EQUIP DIRECTIU
Titular Antoni Ribot
Director Educació Infantil i Primària Guillem Aloy
Directora ESO i Batxillerat Raul Martín
Coordinadora Educació Infantil i Primària Isabel Seguí
Cap d’Estudis ESO i Batxillerat Catalina Bover
Cap d’Orientació Joana Mir
PROFESSORS INFANTIL I PRIMÀRIA
Tutors Educació Infantil Margarita Vizcaino
Margarita Mayans
Joana Rosselló
Tutors Educació Primària Jaume Sampol
Joana Mª Signo
Sonia Calvo
Isabel Seguí
Gàlia Pascual
Ivonne Susilla
Mestres Guillem Aloy
Immaculada Frau
Llorenç Comas
Margarita Font
Marina Sitjar
Auxiliar Infantil Bárbara Flaquer
PROFESSORS ESO I BATXILLERAT
Tutors ESO Montse Giner
Elena Ruiz
Cecilia Sales
Margarita Obrador
Tutors Batxillerat Rosalia Lozano
Cristina Fernández
Núria Barrera
Lluís Mateu
Professors Julio Barcudi
Luciana Ballesteros
Gloria Peña
Esther Cruz
Raúl Martin
Matilde Fernández
Catalina Bover
José Larrea
Amanda Martín
Joana Mª Mir
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Joana Mª Mir
Immaculada Frau
DEPARTAMENT DE PASTORAL
Julio Barcudi
Guillem Aloy
Raul Martín
Margarita Vizcaino
ADMINISTRACIÓ
Alba Gayà
Cati Gual
Bàrbara Flaquer