SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El servei d’orientació professional treballa amb els tutors d’ESO i Batxillerat juntament amb els alumnes. Facilita informació sobre estudis posteriors a través de tota una sèrie de recursos en xarxa disponibles a l’Aula Virtual i de la web així com  dóna una atenció directa als alumnes i famílies que ho sol·liciten. També al llarg del curs, organitza xerrades, assistència a sessions de Portes obertes als centres d’estudis superiors i la divulgació de material informatiu, sessions informatives per a alumnes i les seves famílies  sobre les diferents Universitats.

Des del Programa d’orientació i transició a la Universitat (PortUIB) us fem arribar aquests materials relacionats amb la xerrada: