El Col·legi

Aula d’infantil

Aula de primària

Aula de secundària

Aula d’informàtica

Laboratori de química

Laboratori de biologia

Aula de plàstica