El Col·legi

Aula d’infantil

Aula de primària

Aula de secundària

Aula d’informàtica

Laboratori de química

Laboratori de biologia

Aula de plàstica

Taller de tecnologia

Teatre

Gimnàs

Pista de futbet

Pista de bàsquet

Pati d’infantil

Pati cobert

Menjador

Menjador d’infantil

Secretaria

Biblioteca

Ascensor

Entrada d’infantil