Avaluacions de Batxillerat curs 2023-2024

Curs
Aval. inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval

BATXILLERAT

Duració

Fins 19 d’octubre

Entrega de notes

20 d’octubre

Duració

Fins 15 de novembre

Entrega de notes

24 de novembre

Duració

Fins 14 febrer

Entrega de notes

23 de febrer

1r BATXILLERAT

Duració

Fins 24 de maig

Entrega de notes

Dia 24 de juny

2n BATXILLERAT

Duració

Fins 18 d’abril

Exàmens 3a aval.

Del 12 de març al 18 d’abril (per determinar)

Exàmens finals

Del 13 al 17 de maig

Entrega de notes

Dia 21 de maig

Horaris exàmens d’avaluació 1r de Batxillerat 2023 – 2024

Horaris exàmens avaluació final 1r de Batxillerat

Horaris exàmens d’avaluació 2n de Batxillerat 2023 – 2024

Horaris exàmens avaluació final 2n de Batxillerat

Horaris exàmens de recuperació 1r de Batxillerat setembre 2024

Horaris exàmens de recuperació 1r de Batxillerat setembre 2024