Avaluacions de Batxillerat curs 2022-2023

Curs
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval

BATXILLERAT

Duració

Fins 18 de novembre

Entrega de notes

25 de novembre

Duració

Fins 17 febrer

Entrega de notes

24 de febrer

1r BATXILLERAT

Duració

Fins 26 de maig

Entrega de notes

Juny

2n BATXILLERAT

Duració

Fins 21 d’abril

Exàmens 3a aval.

Del 30 de març al 5 d’abril (per determinar)

Exàmens finals

Del 15 al 19 de maig

Entrega de notes

Finals de maig

Horaris exàmens Batxillerat de recuperació curs 2022-2023

Horaris exàmens de recuperació Batxillerat 2022-2023 – 2n Batxillerat

Horaris exàmens Batxillerat Finals curs 2022-2023

Horaris exàmens finals Batxillerat 2022-2023 – 2n Batxillerat

Horaris exàmens Batxillerat 3a avaluació curs 2022-2023

Horaris exàmens 3a avaluació Batxillerat 2022-2023 – 2n Batxillerat

Horaris exàmens Batxillerat 2a avaluació curs 2022-2023

Horaris exàmens 2a avaluació Batxillerat 2022-2023 – 2n Batxillerat