Avaluacions de Batxillerat curs 2021-2022

Curs
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval

BATXILLERAT

Duració

Fins 17 de novembre

Entrega de notes

26 de novembre

Duració

Fins 16 febrer

Entrega de notes

25 de febrer

1r BATXILLERAT

Duració

Fins 27 de maig

Exàmens finals

Del 13 al 17 de juny

Entrega de notes

27 de juny

2n BATXILLERAT

Duració

Fins 5 d’abril

Exàmens 3a aval.

Del 30 de març al 5 d’abril

Exàmens finals

Del 16 al 20 de maig

Entrega de notes

24 de maig

Horaris exàmens de recuperació Batxillerat curs 2021-2022 – Setembre

Horaris exàmens de recuperació Batxillerat 2021-2022 – 1r Batxillerat – Setembre

Horaris exàmens de recuperació Batxillerat curs 2021-2022

Horaris exàmens de recuperació Batxillerat 2021-2022 – 2n Batxillerat

Horaris exàmens finals Batxillerat curs 2021-2022

Horaris exàmens finals Batxillerat 2021-2022 – 1r Batxillerat

Horaris exàmens finals Batxillerat 2021-2022 – 2n Batxillerat

Horaris de classes PBAU curs 2021-2022

Horaris de classes PBAu curs 2021-2022

Horaris exàmens Batxillerat 3a avaluació curs 2021-2022

Horaris exàmens 3a avaluació Batxillerat 2021-2022 – 1r Batxillerat

Horaris exàmens 3a avaluació Batxillerat 2021-2022 – 2n Batxillerat

Horaris exàmens Batxillerat 2a avaluació curs 2021-2022

Horaris exàmens 2a avaluació Batxillerat 2021-2022 – 1r Batxillerat

Horaris exàmens 2a avaluació Batxillerat 2021-2022 – 2n Batxillerat

Horaris exàmens Batxillerat 1a avaluació curs 2021-2022

Horaris exàmens 1a avaluació Batxillerat 2021-2022 – 1r Batxillerat

Horaris exàmens 1a avaluació Batxillerat 2021-2022 – 2n Batxillerat