Curs
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval.
 1r i 2n Batx
Fins 20 novembre

Entrega de notes:

14 desembre

Fins 19 de febrer

Entrega de notes:

8 març

1r Batxillerat

Fins 31 maig

Entrega de notes:juny

2n Batxillerat:

Fins 2 de maig

Notes: 21 maig

Horaris batxillerat 1ª avaluació curs 2018-2019

PDFExamens 1a Avaluacio Batxillerat 2018

PDFHoraris dels exàmens de recuperació assignatures anys passats (PDF)

Horaris batxillerat 2ª avaluació curs 2018-2019

PDFExamens 2a Avaluacio Batxillerat 2019

Horaris batxillerat 3ª avaluació curs 2018-2019

PDFExamens 3a Avaluacio Batxillerat 2019

Horaris batxillerat, juny 2019

PDFHoraris dels exàmens finals (PDF, 1r batxillerat)

PDFHoraris dels exàmens finals (PDF, 2n batxillerat)

Horaris 2n batxillerat, recuperacions juny 2019

PDFHoraris dels exàmens extraordinaris (2n batxillerat)

Horaris batxillerat, setembre 2019

PDFHoraris dels exàmens extraordinaris  (PDF, ESO i 1r batxillerat)

_