Curs
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval.
 1r i 2n Batx
Fins 22 novembre

Entrega de notes:

16 desembre

Fins 21 de febrer

Entrega de notes:

10 març

1r Batxillerat

Fins 2 juny

Entrega de notes:juny

2n Batxillerat:

Fins 28 d’abril

Notes: 23 maig

Horaris batxillerat 1ª avaluació 2017

PDFHoraris dels exàmens 1ª avaluació (PDF, tots els cursos)

PDFHoraris dels exàmens de recuperació assignatures anys passats (PDF)

Horaris batxillerat, juny 2018

PDFHoraris dels exàmens finals (PDF, 1r batxillerat)

PDFHoraris dels exàmens finals (PDF, 2n batxillerat)

Horaris batxillerat, setembre 2018

PDFHoraris dels exàmens extraordinaris  (PDF, ESO i 1r batxillerat)

_