Avaluacions de Batxillerat curs 2022-2023

Curs
Aval. inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval

BATXILLERAT

Duració

Fins 19 d’octubre

Entrega de notes

20 d’octubre

Duració

Fins 15 de novembre

Entrega de notes

24 de novembre

Duració

Fins 14 febrer

Entrega de notes

23 de febrer

1r BATXILLERAT

Duració

Fins 24 de maig

Entrega de notes

Dia 24 de juny

2n BATXILLERAT

Duració

Fins 18 d’abril

Exàmens 3a aval.

Del 12 de març al 18 d’abril (per determinar)

Exàmens finals

Del 13 al 17 de maig

Entrega de notes

Dia 21 de maig

Horaris exàmens de recuperació 1r de Batxillerat setembre 2023

Horaris exàmens de recuperació 1r de Batxillerat setembre 2023