Promoció i permanència Batxillerat

Per a consultar els criteris de promoció podeu accedir al següent document:

Document LOMLOE