Torre de Son Armadans

Son Armadans, barri residencial i turístic de Palma, situat entre el torrent de Sant Magí, el bosc de Bellver i el barri del Terreno, rep el nom de l’antiga possessió de la qual encara es conserva la torre (dita també de l’Almirall), probablement construïda per encàrrec del Sr. Joan Ot Armadans. La parcel.lació fou impulsada pel Sr. Lluís Fàbregas Gelabert i després pel Sr. Joan March Ordinas.

Possessió de Son Armadams. Al fons guaita el campanar de l’església de Sta. Tereseta

El 1935 s’inicià la construcció de l’església de Santa Tereseta de l’Infant Jesús, que inaugurà el Bisbe Miralles el 1938. Primerament el solar, cedit per la Sra. Eleonor Servera de March, estava situat al voltant de la plaça Churruca. Després els administradors de la Sra. March oferiren doblar la capacitat del solar si l’església es situava al carrer Almirall Bonifaz. Els nous terrenys presentaven una major dificultat per a la seva construcció, però s’acceptà la proposta pel fet d’incrementar significativament la seva extensió.
D’aquesta manera les barriades de Santa Catalina i El Terreno, separades per camps d’ametlers, quedaren unides.

Edifici parroquial i església

Full Parroquial on s’anuncia la benedicció de la nova escola.

Al llarg de l’estiu de 1960 fou quan el Sr. Rector D. Dionís Sastre Alonso suggerí la idea d’un col.legi parroquial al Sr Bisbe D. Jesús Enciso Viana, suggerència que aquest va aprovar d’immediat. I d’aquesta manera un laboriós i discret que fer dugué a inaugurar oficialment el 28 de setembre de 1961 amb 24 alumnes el Col.legi Parroquial de Santa Maria. Pensava D. Dionís que a més de donar un gran servei a nombroses famílies, constituia un mitjà eficaç per establir un cordial i assidu contacte de la parròquia amb les famílies de la feligresia.

A la cuina del local parroquial, el que aleshores ja era escolà de la Parròquia, D. Antoni Font Monserrat ajudat per la seva mare Margalida, va començar el menjador escolar amb 12 alumnes. Com a cosa curiosa cal apuntar que els anuncis, convocatòries de reunions, començament i acabament de curs s’anunciaven al Full Parroquial que donaven els diumenges a la Parròquia de Santa Tereseta.

Transport Escolar

Entrada C/ Almirall Bonifaz

El primer transport escolar era un taxi que cada dia recollia els alumnes que venien de Gènova i els acompanyava a l’escola.

L’edifici primitiu, casa parroquial, quedà petit i antiquat a les noves necessitats. Així en el curs 66-67, després d’haver adquirit el solar veïnat el 1962, se construí un nou i modern edifici i un camp d’esports. L’edifici que es va construir constava de tres plantes i un pati cobert (porxo de les columnes).

En aquest curs i en el següent funcionaren les classes de parvulari (amb dues seccions de jardí d’infància, per a nins fins a 4 anys), Preparatòries Inferior i Superior, Ingrés i Batxillerat Elemental.

Fonaments del primer edifici
(pati cobert de les columnes)

 

Pensava D. Dionís que era possible erigir una secció filial a Son Armadans. El 25 de febrer de 1968 el Diario de Mallorca publicava que en el B.O.E. de dia 12 hi havia una notícia de singular interès per als veïns de Son Espanyolet, Son Dureta, Genova, Son Armadans, El Terreno, Son Alegre i Son Cotoner. Segons l’esmentat B.O.E. quedava aprovada la creació i funcionament de la “Secció Filial núm. 3 de l’Institut Ramon llull”, Secció titulada “ Colegio Santa María”, al costat de l’església Parroquial i a poca distància de l’extens grup d’habitatges sindicals de Son Dureta.

En l’ordre administratiu i acadèmic les seccions filials estaven integrades en els “Institutos de Enseñanza Media” on els alumnes tenien el tractament d’oficials. No eren centres d’ensenyança gratuïta. Els alumnes havien de satisfer una quota mensual, encara que modesta. Es beneficiaven en tots els casos del 50% de bonificació en les taxes oficials de matrícula establerta pel MEC. La labor de les Seccions Filials no acabava en l’alumnat, se projectava sobre la barriada en què estava enclavada, sobrepassant el que és estrictament docent, per obrir-se a una intensa acció social, cultural, moral i religiosa, de vertader apostolat, en l’àmbit local en què aquests nous centres s’establien. L’Estat garantia l’ensenyament, posant al front de cada un d’aquests centres un catedràtic o professor numerari d’institut, que representava el Ministeri, en el nostre cas D. Miquel Ferrer Flórez, catedràtic de l’Escola de Comerç, ostentà el càrrec el curs 69-70. En passar a ser Filial d’Institut es va començar a impartir a més del Batxillerat Elemental, el Superior.

Projecte inicial d’un pati cobert i 3 pisos

Pàgina del Diario de Mallorca, 25 de febrer de 1968, on anuncia la publicació de la Secció Filial en el B.O.E. Es pot apreciar una curiositat a la foto del diari, l’edifici encara no tenia el 4t pis. A l’any 1973 s’ampliaria amb una planta més.

Alumnes que entren a les instal·lacions de “Las Adoratrices” C/ Joan Miró. (Al fons es pot veure el C/ Marquès de la Sènia).

Parvulari i Jardí d’Infància

L’any 1973, com a Bisbe de Mallorca D. Teodor Úbeda Gramage i de Rector de Santa Tereseta D. Gabriel Lliteres Miralles, s’impartia Parvulari, E.G.B. i B.U.P. Amb el nou pla d’ensenyança se necessitaven més aules i es va construir una nova planta. Mentre duraren les obres varen llogar l’escola de les Adoratrices (actual Mercadona) que havia tancat. Allà s’hi traslladaren provisionalment parvulari, 1r i 2n d’EGB.

El Col.legi Santa Maria va haver d’absorbir una part de les alumnes de les Adoratrices augmentant el nombre d’alumnes considerablement (hi havia una classe de 2n d’EGB amb 52 alumnes). El fet que entrassin més nines va ser molt positiu ja que feia pocs anys que l’escola era mixta i quasi no hi havia nines.

Al principi la cuina i menjador estaven ubicats al primer pis (actual Laboratori de Química i Biblioteca). En fer l’obra del quart pis passaren al xalet (actual edifici de secretaria) i després ja passaren a l’edifici parroquial on hi estan actualment.

Aquesta situació es manté fins a la dècada dels anys 80, en que la nova legislació LODE estableix l’actual règim de Concerts Educatius. Amb aquesta nova llei les Filial passen a ser Centres Adscrits.

Preparant l’adaptació de les instal.lacions a la nova llei LOGSE amb D. Gabriel Lliteres es varen fer més aules, de cada dues en feren tres. Així l’escola estava preparada per fer E. Infantil, Primària i ESO.

Vista del xalet limítrof que adquirí l’escola en els anys 60.

Vista de les instal·lacions i edificis al principi dels 2000