En el següent enllaç tobareu informació relativa a les proves PBAU que es duen a terme a la Universitat de les Illes Balears

Informació de la UIB

Presenció digital PBAU i accés a la universitat LOMCE