EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (Curs  2021-2022)

  Setembre i juny

 
Resta del curs
De dilluns a dijous
Divendres
Matí
9:00 – 14:00
9:00 – 12:00
9:00 – 14:00
Horabaixa
Menjador de 14:00 a 17:00
Menjador de
12:00 – 14:00
***********
14:00 – 16:00

Menjador de 14:00 a 17:00

 ESO I BATXILLERAT (Curs 2021-2022)

 
1r/2n ESO
3r/4t ESO
1r Batx.
2n Batx.
ESO: Juny i setembre
DILLUNS 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00

8.00-15.00

DIMARTS

8.00-12.10

******

14.10-16.00

8.00-12.10

******

14.10-16.00

8.00-15.00 8.00-15.00

8.00-14.00

DIMECRES 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00

8.00-13.00

DIJOUS 8.00-12.10

******

14.10-16.00

8.00-12.10

******

14.10-16.00

8.00-15.00 8.00-15.00

8.00-14.00

DIVENDRES 8.00-13.50 8.00-13.50 8.00-13.50 8.00-13.50

8.00-13.50