EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Setembre i juny


Resta del curs
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Divendres
Matí
9:00 – 14:00
9:00 – 13:00
Infantil acaba a les 12:15
9:00 – 12:15
9:00 – 14:00
Horabaixa
Menjador de 14:00 a 17:00
15:15 – 17:00
15:15 – 17:00

Menjador de 14:00 a 17:00

 ESO I BATXILLERAT

1r/2n ESO
3r/4t ESO
1r Batx.
2n Batx.
ESO: Juny i setembre
DILLUNS

8.05-13.00

******

8.05-13.00

******

8.05-15.00

******

8.05-15.00

******

8.05-15.00

DIMARTS

8.05-13.00

15.15-17.05

8.05-13.00

15.15-17.05

8.05-15.00

******

8.05-15.00

******

8.05-15.00

DIMECRES

8.05-13.00

******

8.05-13.00

******

8.05-13.00

******

8.05-13.00

******

8.05-13.00

DIJOUS

8.05-13.00

15.15-17.05

8.05-13.50

15.15-17.05

8.05-15.00

******

8.05-15.00

******

8.05-15.00

DIVENDRES

8.05-13.50

******

8.05-13.50

******

8.05-13.50

******

8.05-13.50

******

8.05-13.50