AVISOS LEGALS

Versió 28 de setembre de 2020.

El titular d’aquesta pàgina web es  el Col·legi Santa María (d’ara endavant El Col·legi), titular del NIF R-0700388-B amb domicilio domicili social al carrer Almirall Cervera, número 2, 07014 Palma , Illes Balears. Telèfon de contacte: 971 739539. Correu electrònic de contacte: secretaria@colsantamaria.org. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades del centre mitjançant l’adreça electrònica dpd@fcdm.es.

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús d’aquesta Web, la finalitat del qual és oferir als usuaris, informació, notícies i contactes relatius al col·legi, i que es consideri d’interès. El titular de la pàgina Web podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d’aquest lloc. L’usuari accedeix, a fer un ús correcte dels continguts i serveis que el col·legi ofereix a través de la Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquesta Web. L’accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

Tractament de dades personals CITA PRÈVIA:

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de generar una cita amb la secretaria del centre per a la realització de tràmits o gestions relacionats amb el seu fill/a matriculat/a en el centro o per atendre la seva petició d’informació general sobre el nostre centre si no tenen una relació prèvia amb nosaltres. La legitimitat d’aquest tractament deriva de la relació contractual entre vostè i el centre si el seu fill/a és un/a estudiant del centre o una relació precontractual si només vol informació sobre el nostre col·legi. No comunicarem a tercers les seves dades personals.

Conservarem les dades durant el temps mínim necessari per establir i gestionar la cita, així como per verificar la seva celebració. El responsable del tractament és el Col·legi, les dades del qual, així com les dades de contacte del nostre responsable de protecció de dades, es poden trobar en la part inicial d’aquests avís legal.

Els interessats, podran exercitar exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de el tractament, en els termes i supòsits previstos en la normativa estatal i europea en matèria de protecció de dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada, presentada o dirigida a la seu social el centre indicada més amunt o bé enviant-la a la adreça electrònica dpd@fcdm.es. L’interessat pot presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

En relació amb les imatges i vídeos que es troben a aquesta web, el centre compta amb el con-sentiment de les persones que apareixen en els mateixos. El centro eliminarà aquest suports una vegada hagin perdut el seu interès o en cas de que les persones afectades revoquessin el seu consentiment.

La present Web desenvolupada pel Col·legi, ofereix accés a Informació de serveis i activitats que el Col·legi consideri d’interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis. El Col·legi vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes. La present Web podria contenir en algunes ocasionis links a pàgines externes sobre les quals el Col·legi no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat. 

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web del Col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca – Illes Balears – España.