AVISOS LEGALS

Versió 28 de setembre de 2020.

El titular d’aquesta pàgina web es  el Col·legi Santa María (d’ara endavant El Col·legi), titular del NIF R-0700388-B amb domicilio domicili social al carrer Almirall Cervera, número 2, 07014 Palma , Illes Balears. Telèfon de contacte: 971 739539. Correu electrònic de contacte: secretaria@colsantamaria.org. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades del centre mitjançant l’adreça electrònica dpd@fcdm.es.

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús d’aquesta Web, la finalitat del qual és oferir als usuaris, informació, notícies i contactes relatius al col·legi, i que es consideri d’interès. El titular de la pàgina Web podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d’aquest lloc. L’usuari accedeix, a fer un ús correcte dels continguts i serveis que el col·legi ofereix a través de la Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquesta Web. L’accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

Aquesta web no recull dades personal mitjançant formularis electrònics o qualsevol altre medi. En relació amb les imatges i vídeos que es troben a aquesta web, el centre compta amb el consentiment de les persones que apareixen en els mateixos. El centro eliminarà aquest suports una vegada hagin perdut el seu interès o en cas de que les persones afectades revoquessin el seu consentiment.

La present Web desenvolupada pel Col·legi, ofereix accés a Informació de serveis i activitats que el Col·legi consideri d’interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis. El Col·legi vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes. La present Web podria contenir en algunes ocasionis links a pàgines externes sobre les quals el Col·legi no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat. 

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web del Col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca – Illes Balears – España.