CRITERIS DE PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Per consultar els criteris de promoció podeu accedir al següent document:

Document LOMLOE