CRITERIS DE PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA – 2022/2023

Per consultar els criteris de promoció del curs acadèmic 2022-2023 podeu accedir al següent enllaç:

Document LOMCE

Document LOMLOE