BEQUES

 

Beques curs 2017/18 (per a alumnat que cursa Batxillerat)

Informació i inscripció: https://sede.educacion.gob.es

Per a la inscripció, heu d’anar a l’apartat “Trámites y servicios”.

Data límit: Abans del 3 d’octubre.

Beques menjador 

Ajuts individualitzats de menjador curs 2017/18.

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816

 

La sol·licitud la podeu demanar a secretaria o la podeu descarregar a l’enllaç següent:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/model_de_sollicitud_ajuts_16-17-86442/

L’heu d’entregar a la secretaria del Col·legi emplenada i signada juntament amb la següent documentació:

-NIF/NIE de tots els membres familiars.

-Còpia del llibre de família.

-Certificat de convivència.

-Còpia del carnet de família nombrosa vigent (en cas de ser-ho).

 

Període de presentació: Del 5 al 23 de juny de 2017.