AJUTS MENJADOR 2023-2024

Trobareu tota la informació a la pàgina web de Conselleria:

ENLLAÇ

La sol·licitud es pot entregar en paper a secretaria o telemàticament a través de la Seu Electrònica de la CAIB al següent enllaç.

Si s’entrega en paper a secretaria, la documentació obligatòria que s’ha d’ajuntar és:

  1. Annex 2A emplenat i signat. (O Annex 2B si es compleixen les condicions.)
  2. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i de tots els membres de la unitat familiar.
  3. Certificat de convivència.
  4. Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines).

Altra documentació:

Revisar l’annex 2, apartat “Puntuació a la qual es vol optar”, i entregar la documentació que especifica en el cas de que es sol·liciti optar a alguna puntuació.

Termini:

INFANTIL => Del 22 al 28 de juny de 2023

PRIMÀRIA I ESO => Del 23 al 30 de juny de 2023

Si voleu entregar la sol·licitud i la documentació a secretaria, s’ha de sol·licitar cita prèvia a l’enllaç

CITA PRÈVIA

Per evitar desplaçaments innecessaris, revisau bé que la sol·licitud està correctament emplenada i signada i que s’adjunta tota la documentació.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a admin@colsantamaria.net

CONVOCATÒRIA BEQUES ALUMNES BATXILLERAT CURS 2023/24

Per accedir a la informació de les beques usa el següent enllaç:

INFORMACIÓ

Es poden presentar entre el 27 de març fins el 17 de maig de 2023.