Convocatòria ajudes individualitzades de menjador curso 2020-2021. Conselleria d’Educació i Universitat.

La publicació de la convocatòria es farà a la fi d’agost/principis de setembre, així els tràmits començaran a partir del dia 1 de setembre, i els dies hàbils establerts per a presentar la sol·licitud i documentació seran 14. Ja podran participar també els sol·licitants de noves matrícules.