AJUTS MENJADOR 2021-2022

Trobareu tota la informació a la pàgina web de Conselleria:

ENLLAÇ

La sol·licitud es pot entregar en paper a secretaria o telemàticament a través de la Seu Electrònica de la CAIB.

Si s’entrega en paper a secretaria, la documentació obligatòria que s’ha d’ajuntar és:

  1. Annex 2* emplenat i signat.
  2. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i de tots els membres de la unitat familiar.
  3. Certificat de convivència.
  4. Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines).

* El podeu descarregar a la mateixa pàgina web de Conselleria, o recollir a secretaria sol·licitant cita prèvia a l’enllaç:

CITA PRÈVIA

Altra documentació:

Revisar l’annex 2, apartat “Puntuació a la qual es vol optar”, i entregar la documentació que especifica en el cas de que es sol·liciti optar a alguna puntuació.

Termini:

Del 20 al 30 de juny de 2022.

Si voleu entregar la sol·licitud i la documentació a secretaria, s’ha de sol·licitar cita prèvia a l’enllaç

CITA PRÈVIA

Per evitar desplaçaments innecessaris, revisau bé que la sol·licitud està correctament emplenada i signada i que s’adjunta tota la documentació.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a admin@colsantamaria.org

CONVOCATÒRIA BEQUES ALUMNES BATXILLERAT CURS 2022/23

Per accedir a la informació de les beques usa el següent enllaç:

INFORMACIÓ

ES PODEN PRESENTAR ENTRE EL 30/03/2022 I EL 12/05/2022