Convocatòria ajudes individualitzades de menjador curso 2020-2021. Conselleria d’Educació i Universitat.

Tota la informació referent a les ajudes de menjador pel curs 2020 – 2021 queda redactada al document PDF del següent enllaç:

Document PDF