DESTINACIÓ DELS DONATIUS

  • RECOLLIDA DONATIUS REFUGIATS SIRIS: Ingrès a Manos Unidas Mallorca.
  • COL·LEGI SAGRADA FAMILIA de Bolívia:

FIRA SOLIDÀRIA: Carta de la responsable del Centre Infantil “Wawanakan Utapa”

CURSA SOLIDÀRIA:

CONVIVÈNCIES ESO:

DONATIU LA CAIXA: