DESTINACIÓ DELS DONATIUS

  • RECOLLIDA DONATIUS REFUGIATS SIRIS: Ingrès a Manos Unidas Mallorca.
  • COL·LEGI SAGRADA FAMILIA de Bolívia:

FIRA SOLIDÀRIA:                     CURSA SOLIDÀRIA:

CONVIVÈNCIES ESO:               DONATIU LA CAIXA: