Adjuntam el següent document PDF del Pla de Contingència COVID-19 d’ESO i Batxillerat pel curs 2021-2022.

ENLLAÇ AL DOCUMENT PDF