Vos presentam el llibret amb informació organitzativa i normativa del curs 2020-2021

llibret_normativa_2020-21