Projectes del centre

Projecte ambiental

És un projecte que vam començar el 2008 i en vàrem incorporar al programa de centres ecoambientals de la Conselleria de Mediambient.

Cada any tenim uns objectius per tal de millorar i promoure la conducta de respecte al medi ambient.

Convivència i mediació

Tenim un Pla de convivencia on s’hi contempla la figura dels mediadors per tal de poder actuar en casos especials.

Solidaritat

Des de l’any 2005 treballem en solidaritat amb l’escola “Sagrada Familia” de Bolivia.

Pla consum fruita

El dimecres és el dia de la fruita, s’anima que alumnes portin per berenar una fruita. El col·legi demana subvenció per participar dins el Pla de Cosum de fruita a les Escoles des de l’any 2013.

Biblioteca activa

Des de l’any 2012, pares, alumnes i professors treballen en un projecte de dinamització de la Bilbioteca per tal de fomentar la lectura. S’ofereix un servei de prèstec de llibres amb un carnet de biblioteca. A final de curs  i es concedeixen uns premis de bons lectors.

Projecte llengües

El col·legi Santa Maria considera que el domini d’una o més llengües estrangeres és bàsic per fer els nostres alumnes oberts al món. És per això que a Santa Maria iniciem l’aprenentatge de l’anglès des de l’educació Infantil i s’introdueix un segon idioma a l’inici de la Secundària.