Alumnes de 2n cicle C (3r i 4t de Primària) assistiren a una videoconferència juntament amb:
– El President del Parlament de les Illes Balears
– Alumnes del col·legi Can Cantó (Eivissa)
– Representants de Aldeas Infantiles

SESSIÓ PARLAMENTÀRIA
https://www.youtube.com/watch?v=SLmdouAOAGA&t=1388s

NOTÍCIA DE PREMSA
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-alumnos-baleares-reflexionan-parlament-pobreza-desigualdades-injusticia-20210218161932.html