Les notes dels exàmens extraordinaris de setembre 2020 es lliuren per a:

Batxillerat el dijous 3 de setembre a les 11 h al col·legi.

ESO el divendres 4 de setembre a les 11.30 h al col·legi.