Aquí tenen l’enllaç de la pàgina web d’escolarització on es publiquen les darreres novetats del procés d’escolarització 2020-2021

escolaritzacio.caib.es