SI HO NECESSITAU
Emergència social IMAS: 900 100 444
Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència: 971 177 206
Línia 24h. Atenció al Menor: 116 111
chat.anar.org
Atenció psicològica 24h: 900 112 003
Suport psicològic en el dol: 619 747 507
Atenció violències masclistes: 639 837 476
Atenció sanitària general: 900 101 863
Xarxa “JUNTS”: 971 177 200
Servei d’atenció a la diversitat:971 177 780
Convivèxit: 971 177 608